-
" "
| English

/ | | / | | DVD- | - |


" ". -.

:
:16.10.1976
: 495 718-16-55
E-mail:ygy76@yandex.ru
:
:
:
: . ..
: -
:Nanomaterials science, composite, ceramics and inorganic chemistry.
, :, ,
:
CREATION AND MODIFICATION OF SUPERHYDROPHOBIC MATERIALS BASED ON FIBROUS POLYTETRAFLUOROETHYLENE Boinovich L.B., Pashinin A.S., Bouznik V.M., Yurkov G.Y., Gryaznov V.I., Grakovich P.N. Doklady Chemistry. 2015. . 462. 2. . 156-159. HIGH-REFRACTORY CERAMICS BASED ON ALUMINA-YTTRIA BINDERS Varfolomeev M.S., Moiseev V.S., Shcherbakova G.I., Krivtsova N.S., Yurkov G.Yu. Inorganic Materials. 2015. . 51. 7. . 722-727. DEVELOPMENT OF A FIBROUS POTASSIUM POLYTITANATE Biryukova M.I., Yurkov G.Y., Ashmarin A.A., Burmistrov I.N., Gorokhovskii A.V., Gryaznov V.I., Mazov I.N., Buznik V.M. Theoretical Foundations of Chemical Engineering. 2015. . 49. 4. . 485-489. .., ...
 
: 11.03.2012 16:28:21


2
:

2012, 32, 12. :
. . . . ,  . .,  . .   -59.  .  2012. .32. 12. .61-67. ROI: jbc-01/12-32-12-61


...


2012, 29, 2. :
. . . . ,  . .,  . .,  . .,  . .   -59 .  .  2012. .29. 2. .87-92. ROI: jbc-01/12-29-2-87


...


  
!        !/ | | / | | DVD- | - |

"- " ".