-
" "
| English

/ | | / | | DVD- | - |


" ". Web- -.

:
:7 3012 434258
:7 3012 210588
E-mail:khakhinov@mail.ru
:
:
:
:
:
: ,
, : ,
:
.., .., .. . 2015. 3. . 56-58. .., .., .., .. . 2015. 3. . 70-72. - .., .., .., ., . . 2014. 3. . 68-71. - ( ) .., .., ...
 
: 07.02.2006 18:58:07


2
:

2008, 13, 3. :
. . ,  . .,  . .,  . .   .  .  2008. .13. 3. .29-31. ROI: jbc-01/8-13-3-29


...


2006, 10, 7. :
. . ,  . .,  . .   N- , .  .  2006. .10. 7. .46-49. ROI: jbc-01/6-10-7-46


...


  
!        !/ | | / | | DVD- | - |

"- " ".